Kinesiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

प्रातः... बजे
上午
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
लगभग
大约
Används tillsammans med uppskattningar
...ध्यान दें.
请...注意
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
बी.ए. (बैचलर ऑफ आर्ट्स)
文学学士
Typ av högskoleexamen
IST
欧洲中部时间
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
राजा/रानी
尊敬的
Används som titel för honorära personer
जो है कि
Används vid förtydligande
इंक.
有限责任公司
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
लिमिटेड
股份有限公司
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
-
不适用
Används då något inte går att tillämpas
क्रं.
订购号
Används vid beställningar
प्रतिवर्ष
每年
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
दोपहर... बजे
下午
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
अगला पन्ना
请翻面
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
उपराष्ट्रपति
副总裁
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande