Italienska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

प्रातः... बजे
Da mezzanotte alle 12
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
लगभग
ca. (circa)
Används tillsammans med uppskattningar
...ध्यान दें.
c/o (all'attenzione di)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
बी.ए. (बैचलर ऑफ आर्ट्स)
Dott. (dottore)
Typ av högskoleexamen
IST
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
राजा/रानी
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
Används som titel för honorära personer
जो है कि
i.e. (id est) / cioè
Används vid förtydligande
इंक.
S.p.A. (Società per Azioni)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
लिमिटेड
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
-
non applicabile / non pertinente
Används då något inte går att tillämpas
क्रं.
num.
Används vid beställningar
प्रतिवर्ष
annuale / per anno
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
दोपहर... बजे
Dalle tredici alle ventitré
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
अगला पन्ना
vedi retro
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
उपराष्ट्रपति
VP (Vicepresidente)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande