Grekiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

प्रातः... बजे
π.μ. (προ μεσημβρίας)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
लगभग
περ. (κατά προσέγγιση)
Används tillsammans med uppskattningar
...ध्यान दें.
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
बी.ए. (बैचलर ऑफ आर्ट्स)
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Typ av högskoleexamen
IST
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
राजा/रानी
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Används som titel för honorära personer
जो है कि
π.χ. (για παράδειγμα)
Används vid förtydligande
इंक.
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
लिमिटेड
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
-
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Används då något inte går att tillämpas
क्रं.
αριθ. (Αριθμός)
Används vid beställningar
प्रतिवर्ष
ανά έτος, ετήσια
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
दोपहर... बजे
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
अगला पन्ना
γυρίστε σελίδα
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
उपराष्ट्रपति
αντιπρόεδρος
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande