Franska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

प्रातः... बजे
a.m. (ante meridiem) : avant midi
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
लगभग
approx. (approximativement)
Används tillsammans med uppskattningar
...ध्यान दें.
attn. (à l'attention de)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
बी.ए. (बैचलर ऑफ आर्ट्स)
Licence
Typ av högskoleexamen
IST
HEC (heure d'Europe centrale)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
राजा/रानी
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Används som titel för honorära personer
जो है कि
c.à.d (c'est-à-dire)
Används vid förtydligande
इंक.
S.A. (Société Anonyme)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
लिमिटेड
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
-
n/a (non applicable)
Används då något inte går att tillämpas
क्रं.
n° (numéro)
Används vid beställningar
प्रतिवर्ष
p. a. (par an)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
दोपहर... बजे
p.m. (post meridiem) : après-midi
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
अगला पन्ना
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
उपराष्ट्रपति
V.P. (vice-président)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande