Ungerska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

π.μ. (προ μεσημβρίας)
de. (délelőtt)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
περ. (κατά προσέγγιση)
kb. (körülbelül)
Används tillsammans med uppskattningar
υπόψιν (Για την προσοχή του)
figyelmébe (levélcímzéskor)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
B.A. (Bachelor of Arts)
Typ av högskoleexamen
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
CET (Közép-Európai Idő)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Mélt. (Méltósága)
Används som titel för honorära personer
π.χ. (για παράδειγμα)
azaz
Används vid förtydligande
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
egyesült társaság
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Kft.(korlátolt felelősségű társaság)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Δ/Υ (δεν ισχύει)
n/a (nem alkalmazható)
Används då något inte går att tillämpas
αριθ. (Αριθμός)
sz. (szám/számú)
Används vid beställningar
ανά έτος, ετήσια
évente
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
du./este (délután/este)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
γυρίστε σελίδα
folyt. (folytatás a másik oldalon)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
αντιπρόεδρος
Elnökhelyettes
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande