Tyska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

π.μ. (προ μεσημβρίας)
vorm. (vormittags)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
περ. (κατά προσέγγιση)
ugf. (ungefähr)
Används tillsammans med uppskattningar
υπόψιν (Για την προσοχή του)
z.Hd. (zu Händen von)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
B.A. (Bachelor of Arts)
Typ av högskoleexamen
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
MEZ (mitteleuropäische Zeit)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Seine/Ihre Königliche Hoheit
Används som titel för honorära personer
π.χ. (για παράδειγμα)
d.h. (das heißt)
Används vid förtydligande
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Kap.-Ges. (Kapitalgesellschaft)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Δ/Υ (δεν ισχύει)
n.z. (nicht zutreffend)
Används då något inte går att tillämpas
αριθ. (Αριθμός)
Nr. (Nummer)
Används vid beställningar
ανά έτος, ετήσια
pro Jahr
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
nachm. (nachmittags)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
γυρίστε σελίδα
b.w. (bitte wenden)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
αντιπρόεδρος
VPräs. (Vizepräsident)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande