Turkiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

π.μ. (προ μεσημβρίας)
sabah (öğleden önce)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
περ. (κατά προσέγγιση)
tahmini
Används tillsammans med uppskattningar
υπόψιν (Για την προσοχή του)
dikkatine
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
Typ av högskoleexamen
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
huzurunda
Används som titel för honorära personer
π.χ. (για παράδειγμα)
yani
Används vid förtydligande
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
A.Ş. (anonim şirketi)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Ltd. (limited)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Δ/Υ (δεν ισχύει)
geçersiz
Används då något inte går att tillämpas
αριθ. (Αριθμός)
no. (numara)
Används vid beställningar
ανά έτος, ετήσια
yıllık / yılda bir
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
öğleden sonra
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
γυρίστε σελίδα
devamı var (sayfayı çeviriniz)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
αντιπρόεδρος
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande