Tjeckiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

π.μ. (προ μεσημβρίας)
a. m.
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
περ. (κατά προσέγγιση)
přibl. (přibližně)
Används tillsammans med uppskattningar
υπόψιν (Για την προσοχή του)
MP. (do vlastních rukou)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Bc. (Bakalář)
Typ av högskoleexamen
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
CET (Středoevropský čas)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
Används som titel för honorära personer
π.χ. (για παράδειγμα)
tj. (to jest)
Används vid förtydligande
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
a.s. (akciová společnost)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Δ/Υ (δεν ισχύει)
n/a (chybějící data)
Används då något inte går att tillämpas
αριθ. (Αριθμός)
č. (číslo)
Används vid beställningar
ανά έτος, ετήσια
p.a. (per annum - ročně)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
p. m.
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
γυρίστε σελίδα
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
αντιπρόεδρος
VP (viceprezident)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande