Thailändska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

π.μ. (προ μεσημβρίας)
a.m.
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
περ. (κατά προσέγγιση)
โดยประมาณค่า
Används tillsammans med uppskattningar
υπόψιν (Για την προσοχή του)
เนื่องในความตั้งใจของ...
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
ปริญญาตรี
Typ av högskoleexamen
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
เวลายุโรปกลาง
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
สยามบรมราชกุมารี
Används som titel för honorära personer
π.χ. (για παράδειγμα)
นั่นก็คือ
Används vid förtydligande
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
ร่วมมือกับ
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
จำกัด
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Δ/Υ (δεν ισχύει)
ไม่สามารถใช้ได้
Används då något inte går att tillämpas
αριθ. (Αριθμός)
ตัวเลข
Används vid beställningar
ανά έτος, ετήσια
ทุกปี
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
นาฬิกา
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
γυρίστε σελίδα
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
αντιπρόεδρος
รองประธาน
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande