Svenska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

π.μ. (προ μεσημβρίας)
f.m./fm. (förmiddag)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
περ. (κατά προσέγγιση)
c:a/ca. (cirka)
Används tillsammans med uppskattningar
υπόψιν (Για την προσοχή του)
att. (attestera)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Typ av högskoleexamen
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
CET (Centraleuropeisk tid)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Används som titel för honorära personer
π.χ. (για παράδειγμα)
d.v.s., dvs. (det vill säga)
Används vid förtydligande
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
AB (aktiebolag)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
AB (aktiebolag)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Δ/Υ (δεν ισχύει)
ej tillämpningsbart
Används då något inte går att tillämpas
αριθ. (Αριθμός)
nr (nummer)
Används vid beställningar
ανά έτος, ετήσια
per år
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
e.m./em. (eftermiddag)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
γυρίστε σελίδα
v.g.v. (var god vänd)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
αντιπρόεδρος
VP (vice ordförande)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande