Spanska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

π.μ. (προ μεσημβρίας)
a.m (ante meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
περ. (κατά προσέγγιση)
aprox. (aproximadamente)
Används tillsammans med uppskattningar
υπόψιν (Για την προσοχή του)
A/A
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
Typ av högskoleexamen
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
CET (Hora Central Europea)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
S.A.R (Su Alteza Real)
Används som titel för honorära personer
π.χ. (για παράδειγμα)
es decir,...
Används vid förtydligande
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
S.A. (Sociedad Anónima)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Δ/Υ (δεν ισχύει)
N/A (no aplica)
Används då något inte går att tillämpas
αριθ. (Αριθμός)
nro. (número)
Används vid beställningar
ανά έτος, ετήσια
al año, anualmente
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
p.m. (post meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
γυρίστε σελίδα
Ver reverso
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
αντιπρόεδρος
Vicepresidente
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande