Rumänska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

π.μ. (προ μεσημβρίας)
a.m. - antemeridian (dimineaţa)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
περ. (κατά προσέγγιση)
aprox. (aproximativ), cca. (circa)
Används tillsammans med uppskattningar
υπόψιν (Για την προσοχή του)
pt. (pentru) - abreviat; mai recomandat: În atenţia...(neabreviat)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Licenţiat în științe umaniste(nu se abreviază).
Typ av högskoleexamen
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
CET sau GMT
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Înălţimea Sa,/Alteţea Sa,/Majestatea Sa,
Används som titel för honorära personer
π.χ. (για παράδειγμα)
ex.: (exemplu)
Används vid förtydligande
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
S.A. (societate pe acţiuni)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
S.R.L. (societate cu răspundere limitată)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Nu se aplică/nu e cazul - nu se abreviază.
Används då något inte går att tillämpas
αριθ. (Αριθμός)
nr. (numărul)
Används vid beställningar
ανά έτος, ετήσια
p.a. (pe an)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
p.m. (postmeridian)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
γυρίστε σελίδα
Vezi verso - nu se abreviază.
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
αντιπρόεδρος
Vicepreşedinte - nu se abreviază.
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande