Portugisiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

π.μ. (προ μεσημβρίας)
De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
περ. (κατά προσέγγιση)
aprox. (aproximadamente)
Används tillsammans med uppskattningar
υπόψιν (Για την προσοχή του)
A/C (aos cuidados de)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
Typ av högskoleexamen
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
V.A. (Vossa Alteza)
Används som titel för honorära personer
π.χ. (για παράδειγμα)
p.ex. (por exemplo)
Används vid förtydligande
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
S/A (sociedade anônima)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Ltda. (limitada)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Δ/Υ (δεν ισχύει)
n/a (não aplicável)
Används då något inte går att tillämpas
αριθ. (Αριθμός)
nº. (número)
Används vid beställningar
ανά έτος, ετήσια
por ano
anual
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
γυρίστε σελίδα
Vide verso
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
αντιπρόεδρος
Vice Presidente
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande