Polska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

π.μ. (προ μεσημβρίας)
przed południem
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
περ. (κατά προσέγγιση)
ok. (około)
Används tillsammans med uppskattningar
υπόψιν (Για την προσοχή του)
do wiadomości
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Licencjat
Typ av högskoleexamen
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Jego/Jej Królewska Mość
Används som titel för honorära personer
π.χ. (για παράδειγμα)
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Används vid förtydligande
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
S.A. (Spółka Akcyjna)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Δ/Υ (δεν ισχύει)
nie dot. (nie dotyczy)
Används då något inte går att tillämpas
αριθ. (Αριθμός)
nr (numer)
Används vid beställningar
ανά έτος, ετήσια
rocznie
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
po południu
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
γυρίστε σελίδα
proszę odwrócić
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
αντιπρόεδρος
wiceprezydent
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande