Nederländska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

π.μ. (προ μεσημβρίας)
v.m. (voor de middag)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
περ. (κατά προσέγγιση)
ong. (ongeveer)
Används tillsammans med uppskattningar
υπόψιν (Για την προσοχή του)
t.a.v. (ter attentie van)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
B.A. (Bachelor of Arts)
Typ av högskoleexamen
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
MET (Middel-Europese Tijd)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
Används som titel för honorära personer
π.χ. (για παράδειγμα)
d.w.z. (dat wil zeggen)
Används vid förtydligande
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
nv (naamloze vennootschap)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
nv (naamloze vennootschap)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Δ/Υ (δεν ισχύει)
n.v.t. (niet van toepassing)
Används då något inte går att tillämpas
αριθ. (Αριθμός)
nr. (nummer)
Används vid beställningar
ανά έτος, ετήσια
p.j. (per jaar)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
n.m. (na de middag)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
γυρίστε σελίδα
z.o.z. (zie ommezijde)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
αντιπρόεδρος
VP (vice-president)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande