Koreanska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

π.μ. (προ μεσημβρίας)
오전
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
περ. (κατά προσέγγιση)
대개 (대략)
Används tillsammans med uppskattningar
υπόψιν (Για την προσοχή του)
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
학사
Typ av högskoleexamen
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
중앙유럽 표준시
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
전하
Används som titel för honorära personer
π.χ. (για παράδειγμα)
즉, 다시 말하자면
Används vid förtydligande
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
주식회사
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
사 (社)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Δ/Υ (δεν ισχύει)
없음
Används då något inte går att tillämpas
αριθ. (Αριθμός)
Används vid beställningar
ανά έτος, ετήσια
매년
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
오후
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
γυρίστε σελίδα
뒷 장을 봐주십시오
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
αντιπρόεδρος
부사장님, 부통령님, 부회장님
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande