Kinesiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

π.μ. (προ μεσημβρίας)
上午
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
περ. (κατά προσέγγιση)
大约
Används tillsammans med uppskattningar
υπόψιν (Για την προσοχή του)
请...注意
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
文学学士
Typ av högskoleexamen
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
欧洲中部时间
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
尊敬的
Används som titel för honorära personer
π.χ. (για παράδειγμα)
Används vid förtydligande
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
有限责任公司
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
股份有限公司
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Δ/Υ (δεν ισχύει)
不适用
Används då något inte går att tillämpas
αριθ. (Αριθμός)
订购号
Används vid beställningar
ανά έτος, ετήσια
每年
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
下午
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
γυρίστε σελίδα
请翻面
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
αντιπρόεδρος
副总裁
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande