Japanska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

π.μ. (προ μεσημβρίας)
a.m.(午前中)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
περ. (κατά προσέγγιση)
おおよそ
Används tillsammans med uppskattningar
υπόψιν (Για την προσοχή του)
・・・宛てに
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
文学士
Typ av högskoleexamen
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
中央ヨーロッパ標準時
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
殿下
Används som titel för honorära personer
π.χ. (για παράδειγμα)
すなわち
Används vid förtydligande
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
法人組織
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
有限会社
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Δ/Υ (δεν ισχύει)
該当なし
Används då något inte går att tillämpas
αριθ. (Αριθμός)
No.
Används vid beställningar
ανά έτος, ετήσια
毎年
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
p.m. (午後)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
γυρίστε σελίδα
裏面に続く
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
αντιπρόεδρος
副大統領
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande