Italienska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

π.μ. (προ μεσημβρίας)
Da mezzanotte alle 12
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
περ. (κατά προσέγγιση)
ca. (circa)
Används tillsammans med uppskattningar
υπόψιν (Για την προσοχή του)
c/o (all'attenzione di)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Dott. (dottore)
Typ av högskoleexamen
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
Används som titel för honorära personer
π.χ. (για παράδειγμα)
i.e. (id est) / cioè
Används vid förtydligande
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
S.p.A. (Società per Azioni)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Δ/Υ (δεν ισχύει)
non applicabile / non pertinente
Används då något inte går att tillämpas
αριθ. (Αριθμός)
num.
Används vid beställningar
ανά έτος, ετήσια
annuale / per anno
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Dalle tredici alle ventitré
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
γυρίστε σελίδα
vedi retro
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
αντιπρόεδρος
VP (Vicepresidente)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande