Hindi | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

π.μ. (προ μεσημβρίας)
प्रातः... बजे
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
περ. (κατά προσέγγιση)
लगभग
Används tillsammans med uppskattningar
υπόψιν (Για την προσοχή του)
...ध्यान दें.
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
बी.ए. (बैचलर ऑफ आर्ट्स)
Typ av högskoleexamen
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
IST
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
राजा/रानी
Används som titel för honorära personer
π.χ. (για παράδειγμα)
जो है कि
Används vid förtydligande
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
इंक.
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
लिमिटेड
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Δ/Υ (δεν ισχύει)
-
Används då något inte går att tillämpas
αριθ. (Αριθμός)
क्रं.
Används vid beställningar
ανά έτος, ετήσια
प्रतिवर्ष
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
दोपहर... बजे
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
γυρίστε σελίδα
अगला पन्ना
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
αντιπρόεδρος
उपराष्ट्रपति
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande