Finska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

π.μ. (προ μεσημβρίας)
aamup.
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
περ. (κατά προσέγγιση)
n. (noin)
Används tillsammans med uppskattningar
υπόψιν (Για την προσοχή του)
...henkilön käsiteltäväksi
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Typ av högskoleexamen
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
GMT (Greenwich Mean Time)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Används som titel för honorära personer
π.χ. (για παράδειγμα)
eli
Används vid förtydligande
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Oy (osakeyhtiö)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Rajavastuuyhtiö
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Δ/Υ (δεν ισχύει)
ei saatavilla
Används då något inte går att tillämpas
αριθ. (Αριθμός)
nro. (numero)
Används vid beställningar
ανά έτος, ετήσια
per vuosi
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
iltap. (iltapäivällä)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
γυρίστε σελίδα
käännä sivu
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
αντιπρόεδρος
Varapresidentti
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande