Esperanto | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

π.μ. (προ μεσημβρίας)
a.m. (ante meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
περ. (κατά προσέγγιση)
proks. (proksimume)
Används tillsammans med uppskattningar
υπόψιν (Για την προσοχή του)
atn. (al la atento de)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
B.A. (Bachelor of Arts)
Typ av högskoleexamen
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
CET (Centreŭropa Tempo)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
L.R.M./S.R.M. (Lia/Ŝia Reĝa Moŝto)
Används som titel för honorära personer
π.χ. (για παράδειγμα)
t.e. (tio estas)
Används vid förtydligande
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
korp. (korpigita)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Lgt. (limigita)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Δ/Υ (δεν ισχύει)
n/u (ne uzebla)
Används då något inte går att tillämpas
αριθ. (Αριθμός)
no. (numero)
Används vid beställningar
ανά έτος, ετήσια
p.a. (per annum)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
p.m. (post meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
γυρίστε σελίδα
BR (bonvolu reversi)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
αντιπρόεδρος
VP (vicprezidanto)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande