Engelska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

π.μ. (προ μεσημβρίας)
a.m. (ante meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
περ. (κατά προσέγγιση)
approx. (approximately)
Används tillsammans med uppskattningar
υπόψιν (Για την προσοχή του)
attn. (to the attention of)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
B.A. (Bachelor of Arts)
Typ av högskoleexamen
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
CET (Central European Time)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Används som titel för honorära personer
π.χ. (για παράδειγμα)
i.e. (id est)
Används vid förtydligande
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
inc. (incorporated)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Ltd. (limited)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Δ/Υ (δεν ισχύει)
n/a (not applicable)
Används då något inte går att tillämpas
αριθ. (Αριθμός)
no. (number)
Används vid beställningar
ανά έτος, ετήσια
p.a. (per annum)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
p.m. (post meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
γυρίστε σελίδα
PTO (please turn over)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
αντιπρόεδρος
VP (vice president)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande