Danska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

π.μ. (προ μεσημβρίας)
om morgenen
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
περ. (κατά προσέγγιση)
ca. (cirka)
Används tillsammans med uppskattningar
υπόψιν (Για την προσοχή του)
att. (attention)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
BA (Bachelor)
Typ av högskoleexamen
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
CET (Central European Time)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
Används som titel för honorära personer
π.χ. (για παράδειγμα)
dvs. (det vil sige)
Används vid förtydligande
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
inc. (incorporated)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
A/S (aktieselskab)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Ikke tilgængelig
Används då något inte går att tillämpas
αριθ. (Αριθμός)
nr. (nummer)
Används vid beställningar
ανά έτος, ετήσια
pr. år (pro anno)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
om eftermiddagen
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
γυρίστε σελίδα
vende
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
αντιπρόεδρος
vicedirektør
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande