Arabiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

π.μ. (προ μεσημβρίας)
صباحاً
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
περ. (κατά προσέγγιση)
تقريبا
Används tillsammans med uppskattningar
υπόψιν (Για την προσοχή του)
انتباه (يرجى لفت انتباه الـ)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
باكالريوس \ إجازة \ أستاذية \ ليسانس
Typ av högskoleexamen
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
توقيت وسط أوروبا
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
صاحب \ صاحبة السمو الملكي
Används som titel för honorära personer
π.χ. (για παράδειγμα)
أيْ
Används vid förtydligande
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
شَرِكة مُسَجَّلة
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
المحدودة
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Δ/Υ (δεν ισχύει)
لا ينطبق
Används då något inte går att tillämpas
αριθ. (Αριθμός)
رقم
Används vid beställningar
ανά έτος, ετήσια
كل سنة
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
مَساءً
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
γυρίστε σελίδα
اقلب الصفحة من فضلك
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
αντιπρόεδρος
نائب الرئيس
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande