Ungerska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m. (ante meridiem) : avant midi
de. (délelőtt)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
approx. (approximativement)
kb. (körülbelül)
Används tillsammans med uppskattningar
attn. (à l'attention de)
figyelmébe (levélcímzéskor)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Licence
B.A. (Bachelor of Arts)
Typ av högskoleexamen
HEC (heure d'Europe centrale)
CET (Közép-Európai Idő)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Mélt. (Méltósága)
Används som titel för honorära personer
c.à.d (c'est-à-dire)
azaz
Används vid förtydligande
S.A. (Société Anonyme)
egyesült társaság
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Kft.(korlátolt felelősségű társaság)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (non applicable)
n/a (nem alkalmazható)
Används då något inte går att tillämpas
n° (numéro)
sz. (szám/számú)
Används vid beställningar
p. a. (par an)
évente
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p.m. (post meridiem) : après-midi
du./este (délután/este)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
folyt. (folytatás a másik oldalon)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
V.P. (vice-président)
Elnökhelyettes
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande