Turkiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m. (ante meridiem) : avant midi
sabah (öğleden önce)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
approx. (approximativement)
tahmini
Används tillsammans med uppskattningar
attn. (à l'attention de)
dikkatine
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Licence
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
Typ av högskoleexamen
HEC (heure d'Europe centrale)
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
S.A.R. (Son Altesse Royale)
huzurunda
Används som titel för honorära personer
c.à.d (c'est-à-dire)
yani
Används vid förtydligande
S.A. (Société Anonyme)
A.Ş. (anonim şirketi)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Ltd. (limited)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (non applicable)
geçersiz
Används då något inte går att tillämpas
n° (numéro)
no. (numara)
Används vid beställningar
p. a. (par an)
yıllık / yılda bir
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p.m. (post meridiem) : après-midi
öğleden sonra
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
devamı var (sayfayı çeviriniz)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
V.P. (vice-président)
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande