Svenska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m. (ante meridiem) : avant midi
f.m./fm. (förmiddag)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
approx. (approximativement)
c:a/ca. (cirka)
Används tillsammans med uppskattningar
attn. (à l'attention de)
att. (attestera)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Licence
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Typ av högskoleexamen
HEC (heure d'Europe centrale)
CET (Centraleuropeisk tid)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
S.A.R. (Son Altesse Royale)
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Används som titel för honorära personer
c.à.d (c'est-à-dire)
d.v.s., dvs. (det vill säga)
Används vid förtydligande
S.A. (Société Anonyme)
AB (aktiebolag)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
AB (aktiebolag)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (non applicable)
ej tillämpningsbart
Används då något inte går att tillämpas
n° (numéro)
nr (nummer)
Används vid beställningar
p. a. (par an)
per år
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p.m. (post meridiem) : après-midi
e.m./em. (eftermiddag)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
v.g.v. (var god vänd)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
V.P. (vice-président)
VP (vice ordförande)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande