Ryska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m. (ante meridiem) : avant midi
... часов утра
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
approx. (approximativement)
ca. (circa -ровно)
Används tillsammans med uppskattningar
attn. (à l'attention de)
прямо в руки
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Licence
Бакалавр изобр. иск-в (изобразительного искусства)
Typ av högskoleexamen
HEC (heure d'Europe centrale)
CET (Central European Time - времянной пояс Центральной Европы)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Его величество
Används som titel för honorära personer
c.à.d (c'est-à-dire)
т.е. (то есть)
Används vid förtydligande
S.A. (Société Anonyme)
inc. (incorporated - при сотрудничестве)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
ООО (общество с ограниченной ответственностью), ЗАО (Закрытое акционерное общество)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (non applicable)
непригодный
Används då något inte går att tillämpas
n° (numéro)
№ (номер)
Används vid beställningar
p. a. (par an)
.../год (в год)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p.m. (post meridiem) : après-midi
... часов вечера
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
см. далее (смотри далее)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
V.P. (vice-président)
Премьер
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande