Rumänska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m. (ante meridiem) : avant midi
a.m. - antemeridian (dimineaţa)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
approx. (approximativement)
aprox. (aproximativ), cca. (circa)
Används tillsammans med uppskattningar
attn. (à l'attention de)
pt. (pentru) - abreviat; mai recomandat: În atenţia...(neabreviat)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Licence
Licenţiat în științe umaniste(nu se abreviază).
Typ av högskoleexamen
HEC (heure d'Europe centrale)
CET sau GMT
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Înălţimea Sa,/Alteţea Sa,/Majestatea Sa,
Används som titel för honorära personer
c.à.d (c'est-à-dire)
ex.: (exemplu)
Används vid förtydligande
S.A. (Société Anonyme)
S.A. (societate pe acţiuni)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
S.R.L. (societate cu răspundere limitată)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (non applicable)
Nu se aplică/nu e cazul - nu se abreviază.
Används då något inte går att tillämpas
n° (numéro)
nr. (numărul)
Används vid beställningar
p. a. (par an)
p.a. (pe an)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p.m. (post meridiem) : après-midi
p.m. (postmeridian)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
Vezi verso - nu se abreviază.
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
V.P. (vice-président)
Vicepreşedinte - nu se abreviază.
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande