Nederländska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m. (ante meridiem) : avant midi
v.m. (voor de middag)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
approx. (approximativement)
ong. (ongeveer)
Används tillsammans med uppskattningar
attn. (à l'attention de)
t.a.v. (ter attentie van)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Licence
B.A. (Bachelor of Arts)
Typ av högskoleexamen
HEC (heure d'Europe centrale)
MET (Middel-Europese Tijd)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
S.A.R. (Son Altesse Royale)
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
Används som titel för honorära personer
c.à.d (c'est-à-dire)
d.w.z. (dat wil zeggen)
Används vid förtydligande
S.A. (Société Anonyme)
nv (naamloze vennootschap)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
nv (naamloze vennootschap)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (non applicable)
n.v.t. (niet van toepassing)
Används då något inte går att tillämpas
n° (numéro)
nr. (nummer)
Används vid beställningar
p. a. (par an)
p.j. (per jaar)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p.m. (post meridiem) : après-midi
n.m. (na de middag)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
z.o.z. (zie ommezijde)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
V.P. (vice-président)
VP (vice-president)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande