Koreanska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m. (ante meridiem) : avant midi
오전
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
approx. (approximativement)
대개 (대략)
Används tillsammans med uppskattningar
attn. (à l'attention de)
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Licence
학사
Typ av högskoleexamen
HEC (heure d'Europe centrale)
중앙유럽 표준시
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
S.A.R. (Son Altesse Royale)
전하
Används som titel för honorära personer
c.à.d (c'est-à-dire)
즉, 다시 말하자면
Används vid förtydligande
S.A. (Société Anonyme)
주식회사
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
사 (社)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (non applicable)
없음
Används då något inte går att tillämpas
n° (numéro)
Används vid beställningar
p. a. (par an)
매년
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p.m. (post meridiem) : après-midi
오후
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
뒷 장을 봐주십시오
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
V.P. (vice-président)
부사장님, 부통령님, 부회장님
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande