Kinesiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m. (ante meridiem) : avant midi
上午
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
approx. (approximativement)
大约
Används tillsammans med uppskattningar
attn. (à l'attention de)
请...注意
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Licence
文学学士
Typ av högskoleexamen
HEC (heure d'Europe centrale)
欧洲中部时间
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
S.A.R. (Son Altesse Royale)
尊敬的
Används som titel för honorära personer
c.à.d (c'est-à-dire)
Används vid förtydligande
S.A. (Société Anonyme)
有限责任公司
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
股份有限公司
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (non applicable)
不适用
Används då något inte går att tillämpas
n° (numéro)
订购号
Används vid beställningar
p. a. (par an)
每年
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p.m. (post meridiem) : après-midi
下午
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
请翻面
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
V.P. (vice-président)
副总裁
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande