Italienska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m. (ante meridiem) : avant midi
Da mezzanotte alle 12
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
approx. (approximativement)
ca. (circa)
Används tillsammans med uppskattningar
attn. (à l'attention de)
c/o (all'attenzione di)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Licence
Dott. (dottore)
Typ av högskoleexamen
HEC (heure d'Europe centrale)
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
Används som titel för honorära personer
c.à.d (c'est-à-dire)
i.e. (id est) / cioè
Används vid förtydligande
S.A. (Société Anonyme)
S.p.A. (Società per Azioni)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (non applicable)
non applicabile / non pertinente
Används då något inte går att tillämpas
n° (numéro)
num.
Används vid beställningar
p. a. (par an)
annuale / per anno
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p.m. (post meridiem) : après-midi
Dalle tredici alle ventitré
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
vedi retro
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
V.P. (vice-président)
VP (Vicepresidente)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande