Hindi | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m. (ante meridiem) : avant midi
प्रातः... बजे
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
approx. (approximativement)
लगभग
Används tillsammans med uppskattningar
attn. (à l'attention de)
...ध्यान दें.
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Licence
बी.ए. (बैचलर ऑफ आर्ट्स)
Typ av högskoleexamen
HEC (heure d'Europe centrale)
IST
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
S.A.R. (Son Altesse Royale)
राजा/रानी
Används som titel för honorära personer
c.à.d (c'est-à-dire)
जो है कि
Används vid förtydligande
S.A. (Société Anonyme)
इंक.
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
लिमिटेड
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (non applicable)
-
Används då något inte går att tillämpas
n° (numéro)
क्रं.
Används vid beställningar
p. a. (par an)
प्रतिवर्ष
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p.m. (post meridiem) : après-midi
दोपहर... बजे
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
अगला पन्ना
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
V.P. (vice-président)
उपराष्ट्रपति
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande