Grekiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m. (ante meridiem) : avant midi
π.μ. (προ μεσημβρίας)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
approx. (approximativement)
περ. (κατά προσέγγιση)
Används tillsammans med uppskattningar
attn. (à l'attention de)
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Licence
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Typ av högskoleexamen
HEC (heure d'Europe centrale)
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Används som titel för honorära personer
c.à.d (c'est-à-dire)
π.χ. (για παράδειγμα)
Används vid förtydligande
S.A. (Société Anonyme)
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (non applicable)
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Används då något inte går att tillämpas
n° (numéro)
αριθ. (Αριθμός)
Används vid beställningar
p. a. (par an)
ανά έτος, ετήσια
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p.m. (post meridiem) : après-midi
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
γυρίστε σελίδα
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
V.P. (vice-président)
αντιπρόεδρος
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande