Esperanto | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m. (ante meridiem) : avant midi
a.m. (ante meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
approx. (approximativement)
proks. (proksimume)
Används tillsammans med uppskattningar
attn. (à l'attention de)
atn. (al la atento de)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Licence
B.A. (Bachelor of Arts)
Typ av högskoleexamen
HEC (heure d'Europe centrale)
CET (Centreŭropa Tempo)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
S.A.R. (Son Altesse Royale)
L.R.M./S.R.M. (Lia/Ŝia Reĝa Moŝto)
Används som titel för honorära personer
c.à.d (c'est-à-dire)
t.e. (tio estas)
Används vid förtydligande
S.A. (Société Anonyme)
korp. (korpigita)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Lgt. (limigita)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (non applicable)
n/u (ne uzebla)
Används då något inte går att tillämpas
n° (numéro)
no. (numero)
Används vid beställningar
p. a. (par an)
p.a. (per annum)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p.m. (post meridiem) : après-midi
p.m. (post meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
BR (bonvolu reversi)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
V.P. (vice-président)
VP (vicprezidanto)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande