Arabiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m. (ante meridiem) : avant midi
صباحاً
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
approx. (approximativement)
تقريبا
Används tillsammans med uppskattningar
attn. (à l'attention de)
انتباه (يرجى لفت انتباه الـ)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Licence
باكالريوس \ إجازة \ أستاذية \ ليسانس
Typ av högskoleexamen
HEC (heure d'Europe centrale)
توقيت وسط أوروبا
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
S.A.R. (Son Altesse Royale)
صاحب \ صاحبة السمو الملكي
Används som titel för honorära personer
c.à.d (c'est-à-dire)
أيْ
Används vid förtydligande
S.A. (Société Anonyme)
شَرِكة مُسَجَّلة
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
المحدودة
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (non applicable)
لا ينطبق
Används då något inte går att tillämpas
n° (numéro)
رقم
Används vid beställningar
p. a. (par an)
كل سنة
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p.m. (post meridiem) : après-midi
مَساءً
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
اقلب الصفحة من فضلك
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
V.P. (vice-président)
نائب الرئيس
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande