Ungerska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

aamup.
de. (délelőtt)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
n. (noin)
kb. (körülbelül)
Används tillsammans med uppskattningar
...henkilön käsiteltäväksi
figyelmébe (levélcímzéskor)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
B.A. (Bachelor of Arts)
Typ av högskoleexamen
GMT (Greenwich Mean Time)
CET (Közép-Európai Idő)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Mélt. (Méltósága)
Används som titel för honorära personer
eli
azaz
Används vid förtydligande
Oy (osakeyhtiö)
egyesült társaság
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Rajavastuuyhtiö
Kft.(korlátolt felelősségű társaság)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
ei saatavilla
n/a (nem alkalmazható)
Används då något inte går att tillämpas
nro. (numero)
sz. (szám/számú)
Används vid beställningar
per vuosi
évente
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
iltap. (iltapäivällä)
du./este (délután/este)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
käännä sivu
folyt. (folytatás a másik oldalon)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Varapresidentti
Elnökhelyettes
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande