Tyska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

aamup.
vorm. (vormittags)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
n. (noin)
ugf. (ungefähr)
Används tillsammans med uppskattningar
...henkilön käsiteltäväksi
z.Hd. (zu Händen von)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
B.A. (Bachelor of Arts)
Typ av högskoleexamen
GMT (Greenwich Mean Time)
MEZ (mitteleuropäische Zeit)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Seine/Ihre Königliche Hoheit
Används som titel för honorära personer
eli
d.h. (das heißt)
Används vid förtydligande
Oy (osakeyhtiö)
Kap.-Ges. (Kapitalgesellschaft)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Rajavastuuyhtiö
GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
ei saatavilla
n.z. (nicht zutreffend)
Används då något inte går att tillämpas
nro. (numero)
Nr. (Nummer)
Används vid beställningar
per vuosi
pro Jahr
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
iltap. (iltapäivällä)
nachm. (nachmittags)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
käännä sivu
b.w. (bitte wenden)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Varapresidentti
VPräs. (Vizepräsident)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande