Tjeckiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

aamup.
a. m.
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
n. (noin)
přibl. (přibližně)
Används tillsammans med uppskattningar
...henkilön käsiteltäväksi
MP. (do vlastních rukou)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Bc. (Bakalář)
Typ av högskoleexamen
GMT (Greenwich Mean Time)
CET (Středoevropský čas)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
Används som titel för honorära personer
eli
tj. (to jest)
Används vid förtydligande
Oy (osakeyhtiö)
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Rajavastuuyhtiö
a.s. (akciová společnost)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
ei saatavilla
n/a (chybějící data)
Används då något inte går att tillämpas
nro. (numero)
č. (číslo)
Används vid beställningar
per vuosi
p.a. (per annum - ročně)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
iltap. (iltapäivällä)
p. m.
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
käännä sivu
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Varapresidentti
VP (viceprezident)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande