Thailändska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

aamup.
a.m.
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
n. (noin)
โดยประมาณค่า
Används tillsammans med uppskattningar
...henkilön käsiteltäväksi
เนื่องในความตั้งใจของ...
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
ปริญญาตรี
Typ av högskoleexamen
GMT (Greenwich Mean Time)
เวลายุโรปกลาง
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
สยามบรมราชกุมารี
Används som titel för honorära personer
eli
นั่นก็คือ
Används vid förtydligande
Oy (osakeyhtiö)
ร่วมมือกับ
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Rajavastuuyhtiö
จำกัด
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
ei saatavilla
ไม่สามารถใช้ได้
Används då något inte går att tillämpas
nro. (numero)
ตัวเลข
Används vid beställningar
per vuosi
ทุกปี
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
iltap. (iltapäivällä)
นาฬิกา
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
käännä sivu
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Varapresidentti
รองประธาน
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande