Svenska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

aamup.
f.m./fm. (förmiddag)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
n. (noin)
c:a/ca. (cirka)
Används tillsammans med uppskattningar
...henkilön käsiteltäväksi
att. (attestera)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Typ av högskoleexamen
GMT (Greenwich Mean Time)
CET (Centraleuropeisk tid)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Används som titel för honorära personer
eli
d.v.s., dvs. (det vill säga)
Används vid förtydligande
Oy (osakeyhtiö)
AB (aktiebolag)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Rajavastuuyhtiö
AB (aktiebolag)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
ei saatavilla
ej tillämpningsbart
Används då något inte går att tillämpas
nro. (numero)
nr (nummer)
Används vid beställningar
per vuosi
per år
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
iltap. (iltapäivällä)
e.m./em. (eftermiddag)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
käännä sivu
v.g.v. (var god vänd)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Varapresidentti
VP (vice ordförande)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande