Spanska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

aamup.
a.m (ante meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
n. (noin)
aprox. (aproximadamente)
Används tillsammans med uppskattningar
...henkilön käsiteltäväksi
A/A
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
Typ av högskoleexamen
GMT (Greenwich Mean Time)
CET (Hora Central Europea)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
S.A.R (Su Alteza Real)
Används som titel för honorära personer
eli
es decir,...
Används vid förtydligande
Oy (osakeyhtiö)
S.A. (Sociedad Anónima)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Rajavastuuyhtiö
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
ei saatavilla
N/A (no aplica)
Används då något inte går att tillämpas
nro. (numero)
nro. (número)
Används vid beställningar
per vuosi
al año, anualmente
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
iltap. (iltapäivällä)
p.m. (post meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
käännä sivu
Ver reverso
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Varapresidentti
Vicepresidente
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande