Ryska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

aamup.
... часов утра
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
n. (noin)
ca. (circa -ровно)
Används tillsammans med uppskattningar
...henkilön käsiteltäväksi
прямо в руки
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Бакалавр изобр. иск-в (изобразительного искусства)
Typ av högskoleexamen
GMT (Greenwich Mean Time)
CET (Central European Time - времянной пояс Центральной Европы)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Его величество
Används som titel för honorära personer
eli
т.е. (то есть)
Används vid förtydligande
Oy (osakeyhtiö)
inc. (incorporated - при сотрудничестве)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Rajavastuuyhtiö
ООО (общество с ограниченной ответственностью), ЗАО (Закрытое акционерное общество)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
ei saatavilla
непригодный
Används då något inte går att tillämpas
nro. (numero)
№ (номер)
Används vid beställningar
per vuosi
.../год (в год)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
iltap. (iltapäivällä)
... часов вечера
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
käännä sivu
см. далее (смотри далее)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Varapresidentti
Премьер
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande