Rumänska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

aamup.
a.m. - antemeridian (dimineaţa)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
n. (noin)
aprox. (aproximativ), cca. (circa)
Används tillsammans med uppskattningar
...henkilön käsiteltäväksi
pt. (pentru) - abreviat; mai recomandat: În atenţia...(neabreviat)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Licenţiat în științe umaniste(nu se abreviază).
Typ av högskoleexamen
GMT (Greenwich Mean Time)
CET sau GMT
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Înălţimea Sa,/Alteţea Sa,/Majestatea Sa,
Används som titel för honorära personer
eli
ex.: (exemplu)
Används vid förtydligande
Oy (osakeyhtiö)
S.A. (societate pe acţiuni)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Rajavastuuyhtiö
S.R.L. (societate cu răspundere limitată)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
ei saatavilla
Nu se aplică/nu e cazul - nu se abreviază.
Används då något inte går att tillämpas
nro. (numero)
nr. (numărul)
Används vid beställningar
per vuosi
p.a. (pe an)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
iltap. (iltapäivällä)
p.m. (postmeridian)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
käännä sivu
Vezi verso - nu se abreviază.
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Varapresidentti
Vicepreşedinte - nu se abreviază.
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande