Portugisiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

aamup.
De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
n. (noin)
aprox. (aproximadamente)
Används tillsammans med uppskattningar
...henkilön käsiteltäväksi
A/C (aos cuidados de)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
Typ av högskoleexamen
GMT (Greenwich Mean Time)
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
V.A. (Vossa Alteza)
Används som titel för honorära personer
eli
p.ex. (por exemplo)
Används vid förtydligande
Oy (osakeyhtiö)
S/A (sociedade anônima)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Rajavastuuyhtiö
Ltda. (limitada)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
ei saatavilla
n/a (não aplicável)
Används då något inte går att tillämpas
nro. (numero)
nº. (número)
Används vid beställningar
per vuosi
por ano
anual
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
iltap. (iltapäivällä)
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
käännä sivu
Vide verso
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Varapresidentti
Vice Presidente
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande