Kinesiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

aamup.
上午
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
n. (noin)
大约
Används tillsammans med uppskattningar
...henkilön käsiteltäväksi
请...注意
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
文学学士
Typ av högskoleexamen
GMT (Greenwich Mean Time)
欧洲中部时间
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
尊敬的
Används som titel för honorära personer
eli
Används vid förtydligande
Oy (osakeyhtiö)
有限责任公司
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Rajavastuuyhtiö
股份有限公司
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
ei saatavilla
不适用
Används då något inte går att tillämpas
nro. (numero)
订购号
Används vid beställningar
per vuosi
每年
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
iltap. (iltapäivällä)
下午
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
käännä sivu
请翻面
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Varapresidentti
副总裁
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande