Japanska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

aamup.
a.m.(午前中)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
n. (noin)
おおよそ
Används tillsammans med uppskattningar
...henkilön käsiteltäväksi
・・・宛てに
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
文学士
Typ av högskoleexamen
GMT (Greenwich Mean Time)
中央ヨーロッパ標準時
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
殿下
Används som titel för honorära personer
eli
すなわち
Används vid förtydligande
Oy (osakeyhtiö)
法人組織
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Rajavastuuyhtiö
有限会社
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
ei saatavilla
該当なし
Används då något inte går att tillämpas
nro. (numero)
No.
Används vid beställningar
per vuosi
毎年
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
iltap. (iltapäivällä)
p.m. (午後)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
käännä sivu
裏面に続く
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Varapresidentti
副大統領
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande