Italienska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

aamup.
Da mezzanotte alle 12
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
n. (noin)
ca. (circa)
Används tillsammans med uppskattningar
...henkilön käsiteltäväksi
c/o (all'attenzione di)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Dott. (dottore)
Typ av högskoleexamen
GMT (Greenwich Mean Time)
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
Används som titel för honorära personer
eli
i.e. (id est) / cioè
Används vid förtydligande
Oy (osakeyhtiö)
S.p.A. (Società per Azioni)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
Rajavastuuyhtiö
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
ei saatavilla
non applicabile / non pertinente
Används då något inte går att tillämpas
nro. (numero)
num.
Används vid beställningar
per vuosi
annuale / per anno
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
iltap. (iltapäivällä)
Dalle tredici alle ventitré
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
käännä sivu
vedi retro
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Varapresidentti
VP (Vicepresidente)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande